Embryo Core - Georg Jagunov

Udstilling i "Det Røde Palæ" & "Augustiana Kunstpark"

Georg Jagunov undersøger med en række stedsspecifikke installationer landskab, geologi, fortidsminder og sagn i området omkring Augustiana.

Yderlige informationer findes her.