Gave fra Interreg-projektet "Kurskultur"

"Blomster bygger broer" bliver beriget af en attraktion.

De tre grænsehuse blev fremstillet i en pavillon-workshop i juli 2020 i museet Oldemorstoft. Projektpartnerne Mads Mikkel Tørsleff fra museet Oldemorstoft og Wolfgang Borm (projekt og idee) har sammen med deltagerne gennemført planlægningen og realiseringen for Interreg-projektet "Kurskultur" og Kulturhilfe SH. Husene er mobile og tilgængeligt på én side - de skal minde om Gendarmsien, grænsejubilæet og en forened region.